Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Дата: 27.05.2021 15:33
Кількість переглядів: 353

ПОЛОЖЕННЯ
Про відділ економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

1. Загальні положення
1.1. Відділ економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету' Рівнянської сільської ради (надалі - Відділ) утворюється за рішенням Рівнянської сільської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету Рівнянської сільської ради.
1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Рівнянській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.
1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, управління нерухомим майном, що перебуває у комунальній власності, на території Рівнянської сільської ради. Повноваження у сфері економічного розвитку території та інвестицій.
1.4. Установчі документи Відділу містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а також іншими актами.
1.6. Відділ є головним розпорядником коштів вищого рівня для Рівнянського сільського комунального підприємства та Рівнянської сільської пожежної команди.
2. Завдання та повноваження Відділу
2.1. Основними завданнями Відділу є:
- реалізація політики сільської ради у сфері земельного законодавства та управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності Рівнянської сільської ради, в межах визначених цим Положенням;
- забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету за рахунок ефективного обліку', використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності Рівнянської сільської ради;
- участь у розробленні та виконанні сільських програм в галузі земельних відносин та комунального майна.
- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативно-правових актів України;
- організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:
2.2.1. У сфері економіки:
- здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
- розроблення програм економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради.
- розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради;
- сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території Рівнянської сільської ради, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
- забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
- аналізує стан здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики забезпечує дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;
- проводить, разом з іншими уповноваженими підрозділами, аналіз результатів фінансово- господарської діяльності підприємств, які є власністю Рівнянської сільської ради;
- бере участь в ефективному управлінні майном комунальної власності Рівнянської сільської ради;
2.2.2. У сфері інвестицій:
- забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства.
- підготовка Стратегії розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших програм, а також надання відповідних висновків та подання їх на розгляд.
- підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку Рівнянської сільської ради.
- визначення основних напрямків інвестиційної політики в Рівнянській сільській раді, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження.
- формування бази місцевих проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу Рівнянської сільської ради.
- здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших місцевих проектів, що потребують залучення інвестицій.
- забезпечення супроводу інвестиційних проектів.
сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території Рівнянської сільської ради.
- участь у формуванні переліку інвестиційних об'єктів комунальної власності, право на реалізацію проектів по яких набувається шляхом проведення конкурсу.
- надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади села.
- підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно - транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою.
- моніторинг звернень інвесторів до сільської ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності.
- здійснення заходів щодо забезпечення встановлення тарифів відповідно до законодавства в межах повноважень відділу.
- бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів.
2.2.3. У сфері земельних відносин:
- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів сільської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки;
- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Рівнянської сільської ради;
- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням Рівнянської сільської ради;
- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд Рівнянській сільській раді та готує відповідні пропозиції;
- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;
- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;
- здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;
- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;
- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;
- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Рівнянської сільської ради;
- готує і вносить на розгляд Рівнянській сільській раді проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;
- організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;
- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;
- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до місцевого бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;
- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;
- представляє Рівнянську сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.
2.2.4. У сфері комунального майна:
- здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності.
- забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;
- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);
- здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі розпоряджень сільського голови та рішень сесії;
- нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;
- у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин;
- виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушує вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;
- виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;
- проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;
- готує та вносить на розгляд сільської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;
- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень сільської ради;
- вносить на розгляд сільської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій сільської комунальної власності;
- контролює виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності Рівнянської сільської ради;
- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Рівнянської сільської ради;
- готує проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;
- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до місцевого бюджету від використання комунального майна;
- представляє Рівнянську сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності;
- здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності Рівнянської сільської ради відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Інші повноваження Відділу:
- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Рівнянської сільської ради;
- взаємодіє з іншими виконавчими органами Рівнянської сільської ради, постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями з питань земельних відносин та комунальної власності;
- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів Рівнянської сільської ради.
3. Права Відділу
3.1. Відділ має право:
3.1.1. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету, інших виконавчих органів Рівнянської сільської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.
3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень Рівнянської сільської ради.
3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок та комунального майна.
3.1.4. За доручення сільського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель, комунального майна підприємствами, установами і організаціями.
3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.
4. Керівництво Відділом
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється сільським головою згідно чинного законодавства.
4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами сільської ради.
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів, інших, сільських рад з питань обміну досвідом.
4.2.6. За необхідністю бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, нарадах сільського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.
4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
4.2.9. Виконує інші доручення сільського голови, пов'язані з діяльністю Відділу.
5. Відповідальність
5.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.
6. Заключні положення
6.1. Рівнянська сільська ради створює умови для ефективної праці спеціалістів Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.
6.2. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.
6.3. Відділ є неприбутковою установою, в зв’язку з чим установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Секретар ради
Лариса Біляк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь