Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Дата: 27.05.2021 16:11
Кількість переглядів: 527

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1 Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету  Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі – відділ), має статус юридичної особи, печатку і штамп встановленого зразка, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства.

1.2  Відділ створений на підставі рішення Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області від 27 листопада 2020 року № 33. Засновником відділу є Рівнянська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області.

1.3 Відділ є самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом неприбуткової установи, у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру» та іншими Законами в галузі, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, її виконавчим комітетом цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що не суперечить законодавству.

1.4  Відділ має повне найменування на українській мові: відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області;

скорочене найменування на українській мові: відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконкому Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області.

1.5  Положення про відділ затверджується рішенням Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області. 

1.6 Юридична адреса відділу: вулиця Центральна, будинок 116 село Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.

1.7 Форма власності - комунальна.

1.8 Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про сільський бюджет на фінансування комунальної установи, яка забезпечує фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області. Фінансову діяльність, як головний розпорядних кошів, відділ здійснює керуючись нормами Бюджетного кодексу України.

1.9 Майно, що є комунальною власністю Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області і закріплене за відділом належить йому на праві оперативного управління. Відділ володіє і користується майном відповідно до вимог чинного законодавства.

1.10 Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних з ними осіб.

 

ІІ. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1 Основною метою відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури спорту, мистецтв, культурної спадщини, туризму шляхом виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту здобувачів освіти, розвитку культури та спорту у закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області

2.2 Відділ здійснює фінансове забезпечення комунальної установи, яка здійснює фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області

2.3 Відповідно до мети та напрямків діяльності відділ виконує такі завдання:

забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури спорту, мистецтв, культурної спадщини, туризму шляхом виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту здобувачів освіти, розвитку культури та спорту;

забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної та творчої особистості;

визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;       

сприяння доступності усіх видів культурних послуг для кожного жителя Рівнянської територіальної громади, кваліфівідродженню та розвитку традицій і культури української нації;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав жителів Рівнянської територіальної громади на освіту, соціальний захист здобувачів освіти дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

   створення умов для здобуття жителями Рівнянської територіальної громади повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;

   забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних особливостей та сприяння  збереженню культурної спадщини;

   сприяння розвитку видів спорту жителями Рівнянської територіальної громади, молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, спорту та туризму;

   сприяння захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників закладів культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області у сфері культури, мистецтв;

   сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формування цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просування високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

    забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

2.4  Відділ відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень виконує такі функції:

бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку у сфері освіти, культури та спорту Рівнянської територіальної громади, аналізує в межах повноважень їх стан та тенденції, вживає заходи щодо усунення недоліків;

проводить роботу по формуванню оптимальної мережі закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, утворення в межах своїх повноважень (закладів загальної середньої освіти та культури) або внесення в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

розробляє та затверджує установчі документи відділу, їх нову редакцію та зміни до них відповідно до чинного законодавства;

укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області обраним (призначеним) у порядку, визначених законодавством та установчими документами;

здійснює моніторинг за дотриманням правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень у закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області;

вживає заходи із забезпечення закладами освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області належного рівня дошкільної, загальної середньої освіти, організацію їх науково-методичного та інформаційного забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації, розвитку творчості педагогічних працівників та працівників культури;

забезпечує у межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, в тому числі, за місцем проживання здобувачів освіти, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямований на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих здобувачів освіти, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань на території Рівнянської територіальної громади;

забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин, впровадження в практику освітніх програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності, документів про освіту та організовує доставку підручників для забезпечення ними освіти у закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

здійснює контроль за належною підготовкою комунальною установою, що здійснює фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області даних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, поточного та капітального ремонту приміщень;

здійснює контроль за використанням комунальною установою, що здійснює фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Кіровоградської області капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти та культури, погодження проектів будівництва та реконструкції даних закладів;

здійснює контроль за обсягами бюджетного фінансування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської, аналізує їх використання;

за цільовим та раціональним використанням комунальною установою бюджетних коштів;

за використанням капітальних вкладень і залучених коштів при будівництві та ремонтних роботах в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за організацією фінансового забезпечення і зміцнення матеріальної бази в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за наданням педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством;

за організацією харчування, підвозу та медичного обслуговування здобувачів освіти у закладах освіти та культури що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок бюджету та залучених коштів;

за підготовкою статистичної звітності та за якістю наданих послуг закладами освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, організації їх медичного та побутового обслуговування, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

розглядає питання та вносить на розгляд Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та Департаменту культури та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти та культури державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;

забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

готує пропозиції, розробляє і подає на  розгляд виконавчому комітетові на основі запитів комунальної установи, що здійснює фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, культури, молоді, спорту, туризму, відпочинку та дозвілля здобувачів освіти, забезпечує їх виконання;

сприяє вдосконаленню нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд виконавчому комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

здійснює роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері освіти, культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, туризму, молоді, фізичної культури та спорту;

здійснює разом з закладами охорони здоров'я загальний моніторинг стану здоров’я здобувачів освіти і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання учасників освітнього процесу;

проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня здобувачів освіти і молоді на території Рівнянської територіальної громади;

залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством та сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

проводить заходи з формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, здійснює інформаційно - просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально - небезпечних хвороб серед здобувачів освіти та молоді на території Рівнянської територіальної громади;

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію відпочинку та дозвілля здобувачів освіти і молоді, розвиток фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних програм;

забезпечує організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні, олімпійського, Паралімпійського та Дефлімпійського  руху, забезпечує підготовку і проведення у районі навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

здійснює організаційну роботу по проведенню  змагань на території Рівнянської територіальної громади і навчально-тренувальних зборів у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури, спорту та туризму, комплектує склад збірних команд  за видами спорту, забезпечення організації підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

вивчає, узагальнює та поширює перспективний, педагогічний досвід роботи з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, проводить наради, конференції та інші заходи;

порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, Параолімпійським і Дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для розвитку освіти, культури,  фізичної культури та спорту;

взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості згідно з укладеними договорами;

вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів та їх тренерів;

здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і здобувачів освіти;

вживає в межах своїх повноважень заходи для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед здобувачів освіти і молоді, проводить профілактичну роз’яснювальну роботу щодо шкідливості тютюнопаління,  вживання алкоголю та наркотиків,  поширенню серед молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інші;

створює умови на території Рівнянської територіальної громади для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, туризму, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури, усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення;

створює умови для отримання спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв;

сприяє формуванню на території Рівнянської територіальної громади творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек та бібліотечних фондів, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

здійснює контроль за збереженням і відтворенням традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць, сприяє фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

формує та подає в установленому порядку пропозиції щодо занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання, контролює збереження і переміщення культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

здійснює облік закладів культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області (музеїв, бібліотек, клубів, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів тощо), утворених у складі підприємств, установ та організацій;

забезпечує  збір та оброблення статистичних даних у сферах освіти, культури, спорту, фізичної культури, молоді, мистецтв, охорони культурної спадщини та туризму;

готує самостійно або разом з комунальної установи, що здійснює фінансово-господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Кіровоградської області інформаційні та аналітичні матеріали для подання Рівнянському сільському голові;

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

готує відповіді на запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

готує відповіді до звернень громадян та до публічної інформації, розпорядником яких є відділ;

інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

 здійснює контроль щодо організації безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху здобувачів освіти та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів та забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  затвердження документації по формуванню бюджету освітньої та культурної галузі, надання органу місцевого самоврядування щодо функціонування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

здійснює облік здобувачів освіти дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

проводить організаційну роботу за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

забезпечує організаційну роботу у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

формує та подає в установленому порядку пропозиції щодо:

надання творчим колективам статусу академічного, аматорського;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

анулювання відповідної ліцензії суб’єкта туристичної діяльності;

вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку Рівнянської територіальної громади;

вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі на території  Рівнянської територіальної громади;

контролює дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнює практику його застосування;

 надає висновок виконавчому комітету Рівнянської сільської ради щодо реєстрації статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них;

сприяє налагодженню взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих на території Рівнянської територіальної громади;

здійснює інші передбачені законом повноваження.

2.5 У процесі реалізації функцій та завдань, визначених цим Положенням, відділ співпрацює з Департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Департаментом культури та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації та іншими установами, закладами тощо.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛУ

3.1 Реалізацію покладених завдань визначені цим Положенням контролює виконавчий комітет Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

3.2 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється на підставі конкурсного відбору.

3.3 Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна володіти державною мовою, мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі та керівної роботи згідно чинного законодавства.

3.4 Начальник відділу:

здійснює керівництво відділом;

несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

діє без доручення від імені відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

планує роботу відділу і аналізує стан його виконання;

видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;  

затверджує положення про структурні підрозділи відділу, посадові інструкції працівників відділу, визначає ступінь їх відповідальності;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників закладів освіти та культури відповідно до діючого законодавства;

 заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, керівників закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області відповідно до чинного законодавства;

здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.    

3.6 Начальник відділу безпосередньо здійснює контроль:

за обсягами бюджетного фінансування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, аналізує їх використання;

за цільовим використанням комунальної установи бюджетних коштів;

за використанням капітальних вкладень і залучених коштів при будівництві та ремонтних роботах в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за організацією фінансового забезпечення і зміцнення матеріальної бази в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за наданням педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством;

за організацією харчування, підвозу та медичного обслуговування здобувачів освіти у закладах освіти та культури що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок бюджету та залучених коштів;

за підготовкою статистичної звітності та за якістю наданих послуг закладами освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

    за дотриманням установчих документів закладів освіти та культури що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок бюджету та залучених коштів;

    за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками

3.7  Начальник відділу обов’язково погоджує наступні питання щодо:

затвердження документації по формуванню бюджету освітньої та культурної галузі, мережі закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області, надання пропозицій органу місцевого самоврядування щодо функціонування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних, поточних ремонтів та реконструкцій закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

3.8 Трудовий колектив відділу складають громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

3.9 До компетенції зборів трудового колективу відносяться створення первинної профспілкової організації або об'єднання профспілок та укладання колективного договору з Засновником.

3.10 При відділі може створюватися колегія. Склад колегії затверджується розпорядженням Рівнянського сільського голови за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджується в діяльність наказами начальника відділу.

3.11 При відділі може створюватися рада з питань освіти ( рада керівників закладів освіти), діяльність яких регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості Рівнянської територіальної громади

 

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені,  має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, закладами освіти і науковими установами, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчому комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області у відповідній галузі; вносити до Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Департаменту культури та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти та культури;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) скликати конференції, проводити семінари, наради для педагогічних працівників, працівників культури та відділу з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням сільського голови утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного, культурного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, культурного, науково-методичного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;

7) представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

9) вносити органам виконавчому комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області пропозиції щодо фінансування закладів освіти та культури, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету освітньої та культурної галузі району;

10) зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників  закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

11) бути третьою стороною в трьохсторонній угоді, контролювати порядок виконання даних угод та бути розпорядником коштів в даних угодах.

Відділ  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

V. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1 Фінансово-господарську діяльність відділу здійснюється на основі його кошторису.

            4.2 Джерелами формування кошторису відділу  є:

      кошти місцевого бюджету;

      добровільні внески фізичних ї юридичних осіб;

      доходи, майно від сумісної діяльності;

      інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3 Кошти відділу зберігаються на його рахунках в органах управління Державної казначейської служби і знаходяться в повному його розпорядженні.

4.4 Установчі документи  відділу  містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини засновнику (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), або його працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

            4.5 Відділ у процесі провадження власної фінансово-господарської діяльності має право:

            представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, фондах  загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

укладати цивільні та господарські договори;

            розвивати власну матеріальну базу, бути користувачем рухомого ї нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чиним законодавством;

      мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

      виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

             4.6 Ведення діловодства, кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності у відділі та закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

           

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1  За порушення договірних обов'язків, кредитно-розрахункових та податкових відносин відділ несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

5.2  Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або  кримінальну відповідальність згідно з законами України.

5.3  Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем  коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених діянь.

            5.4 Особи, які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову відповідальність згідно з законом незалежно від накладення передбачених Бюджетним Кодексом України заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ

6.1 Майно відділу складають основні фонди та оборотні кошти, матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відтворюється в самостійному балансі.

6.2 Майно відділу належить йому на праві повного господарського відання.

 

VII. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ

7.1 Ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) в відділі проводиться відповідно засновником або за рішенням суду.

7.2  Відділ ліквідується у випадках:

 якщо прийняте рішення про заборону діяльності в за невиконанням умов, встановлених законодавством і в строк не забезпечене виконання цих умов або зміни видів діяльності.

7.3 У разі припинення відділу як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача її активів шляхом зарахування до доходу бюджету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

7.4 Відділ вважається ліквідованим з моменту виключення його з відповідного державного реєстру України.

7.5 При реорганізації або ліквідації відділу звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.

7.6 При перетворенні установи в іншу, всі майнові права та обов'язки попередньої передаються новій згідно законодавства.

 

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

8.1 Зміни до Положення відділу здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції та затверджується рішенням Засновника, реєструється у встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації Положення може бути оскаржена до суду в порядку встановленому чинним законодавством.

8.2 Це Положення укладений у 3 (трьох) примірниках, українською мовою та  мають однакову юридичну силу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь