Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут

Дата: 27.05.2021 16:20
Кількість переглядів: 516

СТАТУТ
комунальної установи

                                                       «Центр надання соціальних послуг» 

Рівнянської сільської  ради Новоукраїнського району Кіровоградської області

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Рівнянської сільської  ради Новоукраїнського району Кіровоградської області(далі - Центр) є установою Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, заснованою на комунальній власності  Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області ( далі – Засновник), для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої  допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування, сім’ї, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Повне найменування Центру: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ» РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування Центру: ЦНСП  РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

Власником (засновником) центру є Рівнянська сільська рада (ідентифікаційний код – 04363998); місце знаходження:27160 Україна, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Рівне вул.Центральна, 116.

Центр - є юридичною особою, неприбутковою установою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківських установах, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Місце знаходження (юридична адреса) Центру: 27160, Україна, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, село Рівне вул.Центральна, 122.

Утримання Центру забезпечується за рахунок коштів бюджету відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, який є головним розпорядником коштів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених діючим законодавством. Центр є розпорядником коштів нижчого рівня.

Статут про Центр, кошторис,  штатний розпис та структура Центру затверджуються Засновником.

Установчі документи  Центру містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У Центрі утворюються такі структурні підрозділи без статусу юридичної особи:

 • Відділ соціальної допомоги вдома;
 • Відділ соціальної роботи.

Структурні підрозділи Центру очолюються керівниками, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Центру.

Структурні підрозділи Центру, посади соціальних робітників та фахівців із соціальної роботи для більш доступних соціальних послуг населенню відповідної території, утворюються, реорганізуються і ліквідуються на підставі наказу керівника Центру, підготовлених на основі вивчення потреб у соціальних послугах на території Рівнянської сільської ради.

Центр утворюється для надання соціальних послуг: особам, дітям, сім’ям, громадянам похилого віку, інвалідам, хворим ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири  місяці), які перебувають у складних життєвих обставинах  та потребують сторонньої допомоги.

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, що встановлюються нормативно-правовими актами та законами України.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актам інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування наказами Мінсоцполітики України, іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Статутом.

Основними принципами діяльності Центру є:

 

 • законність, дотримання і захист прав людини;
 • системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід;
 • доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг;
 • конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання послуг;

дотримання державних стандартів соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Центр утворюється для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг. Центр взаємодіє з установами та організаціями всіх форм власності.

Центр підпорядкований та підзвітний Засновнику, підзвітний  відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Рівнянської сільської  ради Новоукраїнського району Кіровоградської області..

Допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для соціальних працівників/робітників відділення соціальної допомоги вдома відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» № 359 від 04.10.2006.

Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації, юридичних та фізичних осіб.

Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, яка використовується для надання допомоги особам (сім’ям), які отримують послуги в Центрі.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах,  їхнім опікунам/ піклувальникам й офіційними представниками, Центр взаємодіє з структурними підрозділами Рівнянської сільської ради, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами-підприємцями.

 

З.МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

Основною метою діяльності Центру є надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або в умовах денного догляду.

Основними завданнями ЦНСІІ є:

 1. Виявлення осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та ведення бази даних щодо них.
 2. Виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я), осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
 3. Визначення індивідуальних потреб осіб (сімей) у соціальних послугах.

4. Організація, та надання соціальних послуг, здійснення інших заходів, зокрема щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5.Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

6. Здійснення соціального супроводу осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

7. Забезпечення взаємодії зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.

8.  Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами (сім’ями).

9. Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, які обслуговує центр з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:

 1. Веде облік та надає соціальні послуги усім особам(сім’ям) Рівнянської сільської ради, які знаходяться у СЖО, не можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги, учасникам АТО. членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам.
 2. Проводить оцінку потреб особи (сім’ї), обстеження матеріально-побутових умов за їх згодою, планує надання соціальних послуг;
 3. Надає, відповідно до визначених індивідуальних потреб особи (сім’ї) такі соціальні послуги:
 • консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальну профілактику, соціальний супровід/патронаж, соціальну адаптацію, соціальну інтеграцію та реінтеграцію, кризове та екстрене втручання, догляд вдома, денний догляд, натуральну допомогу особам, які перебувають на обслуговуванні у Центрі, інші соціальні послуги визначенні чинним законодавством України, відповідно до визначених потреб.
 1. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.
 2. Узагальнює на рівні Центру статистичні дані та готує інформаційно- аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг та проведеної соціальної роботи, які подає сільському голові, визначеним чинним законодавством.

6.Забезпечує захист персональних даних осіб (сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

7.Забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників Центру відповідно до чинного законодавства.

Центр має право:

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
 • подавати пропозиції до проекту бюджету Рівнянської сільської ради  з питань, що належать до їх компетенції;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім'ям), які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;
 • здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;
 • надавати платні послуги в межах, передбачених чинним законодавством.

Центр зобов’язаний:

 • забезпечити своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з чинним законодавством:
 • забезпечити цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів;
 • здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з чинним законодавством;
 • створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Центру;
 • вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України;
 • розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних і фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів;
 • надавати соціальні послуги в межах повноважень визначених чинним законодавством та цим Положенням.

Предмет діяльності центру:

 • надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
 • денний догляд за дітьми, надання соціальних послуг;
 • надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання н.в.і.у.;
 • здійснення інших видів діяльності у встановленому законом порядку, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

Структурні підрозділи Центру очолюються керівниками структурних підрозділів, які призначаються на посаду і звільняються з посади директором Центру.

Положення про структурний підрозділ затверджується директором Центру.

Надавачами соціальних послуг у Центрі є: соціальні працівники: соціальні робітники; фахівці, спеціалісти, професіонали.

Надання соціальних послуг у Центрі здійснюється згідно з планами роботи на рік.

5.ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЦЕНТРУ

Відділ соціальної допомоги вдома Центру :

Утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 • особам похилого віку;
 • людям з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім людей з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний основі, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 • хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

 

Відділ соціальної роботи :

 1. Утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадянам похилого віку,

інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

Для створення умов активної участі у суспільному житті літніх громадян, підвищення інтеграції людей з інвалідністю, сектор безоплатно обслуговує громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, незалежно від наявності в них рідних, які повинні забезпечити їмдогляд та допомогу, але за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей не перевищує 3-ох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Відділ обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації денної зайнятості, дозвілля і відпочинку.

Відділ надає такі послуги:

 • соціальна адаптація:
 • консультування;
 • представництво інтересів;
 • соціальна профілактика;
 • посередництво (медіація).

2. Забезпечує надання сім’ям, дітям та молоді окремих/ комплексу соціальних послуг, у тому числі:

 • консультування (юридичне, психологічне);
 • соціальний супровід;                                                                         

-    соціально- психологічну реабілітацію;

-    соціальну інтеграцію та реінтеграцію;         

-    представництво інтересів;

-    посередництво;

-    соціальну профілактику, інші соціальні послуги з переліку послуг, що можуть надаватися таким категоріям, які перебувають у складних життєвих обставинах та не в змозі їх подолати.

 

Категорії отримувачів, яким надаються соціальні послуги:

 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа:
 • прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, піклувальникам:
 • сім’ям, у яких батьки чи діти мають інвалідність;
 • одиноким матерям (батькам);
 • неповнолітнім батькам:
 • сім’ям, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи виконують їх неналежним чином, що зумовлено проблемами стану здоров’я (залежностей) тощо;
 • сім’ям, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім’ям, у яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;
 • сім’ям, у яких триває процес розлучення, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;
 • сім’ям опікунів, піклувальників;
 • сім’ям, у яких батьки є трудовими мігрантами;
 • особам/сім’ям, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;
 • особам/сім’ям, у яких діти перебувають в закладах державного тримання або оформляються до них:
 • особам з числа випускників інтернатних закладів:
 • особам (у тому числі неповнолітнім), звільненим з установ виконання покарань,
  засудженим без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку як
  правопорушники:
 • особам/сім’ям та дітям, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від
  торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
 • особам, які скоїли жорстокість та насильство;
 • особам/сім'ям з проблемами вживання психоактивних речовин та залежностей;
 • сім’ям, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’їмає позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;
 • учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО;
 • внутрішньо переміщеним особам.

Положення про структурні підрозділи затверджуються директором Центру.

   1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

6.1. Управління Центром здійснюють Рівнянська сільська рада Ноіоукраїнського району Кіровоградської області, Рівнянський сільський  голова, та директор Центру згідно їх компетенцією, передбаченою чинним законодавством України, цим Статутом.

6.2. Вищим органом управління Центру є Рівнянська сільська рада Новоукраїнського району          Кіровоградської          області.         

Виконавчим органом Центру є директор.

6.3. До повноважень Рівнянської сільської ради належать:

 • затвердження Статута;
 • внесення та затвердження змін, доповнень до Статуту про Центр;

-       призначення та звільнення директора Центру;

 • затвердження структури, штатного розпису та кошторису Центру;
 • майнове, фінансове забезпечення діяльності Центру через відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;
 • формування, визначення розміру і порядку використання статутного капіталу, інших
  фондів Центру;
 • прийняття рішень про створення і припинення діяльності Центру;
 • право вилучати надлишкове майно Центру, а також майно, що не використовується а майно, що використовується не за призначенням;
 • затвердження програм соціального розвитку Рівнянської сільської ради;
 • вирішення інших питань діяльності Центру, крім віднесених цим Статутом та
  чинним законодавством України до компетенції виконавчого комітету сільської ради,
  сільського голови, відділу надання соціальних послуг, директора або інших органів.

Рівнянська сільська рада призначає уповноважену особу, виконуючого обов’язки директора Центру для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації Центру, змін, доповнень до Статуту про Центр.

 • здійснення поточного контролю за використанням і збереженням майна, фінансово- господарською діяльністю Центру:
 • здійснення організаційного керівництва Центру;
 • координація співпраці Центру з іншими закладами;
 • погодження річних планів роботи;
 • вирішення інших питань діяльності Центру, крім віднесених цим Статутом та динним законодавством України до компетенції сільської ради, сільського голови, відділу соціального захисту населення, директора або інших органів.

6.4. До повноважень Рівнянського сільського голови або особи, яка виконує його обов’язки належать:

 • здійснення поточного контролю за використанням і збереженням майна фінансово-господарською діяльністю Центру;
 • здійснення організаційного керівництва Центром;
 • координація співпраці Центру з іншими закладами;
 • призначає уповноважену особу для здійснення необхідних дій щодо державної реєстрації Центру:
 • призначає та звільняє виконуючого обов’язки директора Центру;

6.5 До повноважень відділу соціального захисту населення Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області  належать:

 •  Загальне керівництво та контроль за діяльністю Центру.
 •  підготовка та направлення сільському голові подань щодо призначення та звільнення директора Центру, преміювання, встановлення надбавок та інших видів заохочень, накладення на нього дисциплінарних стягнень;

- вирішення інших питань діяльності Центру, крім віднесених цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції сільської ради, виконавчого комітету сільської ради, відділу соціального захисту населення сільської ради, директора або інших органів.

- Здійснення контролю за раціональним використанням коштів виділених на утримання Центру.

Центр очолює директор, який здійснює повноваження на підставі укладеного контракту з Рівнянським сільським головою згідно чинного законодавства

Директор Центру:

-здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень:

-координує діяльність структурних підрозділів Центру;

представляє Центр без довіреності на підприємствах, в установах, організаціях, укладає договори та угоди;

-видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розробляє та затверджує посадові інструкції, функціональні обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає заходів заохочення (стягнення):

- подає пропозиції сільській раді щодо структури, штатного розпису та кошторису витрат Центру;

- розробляє і подає на затвердження Рівнянській сільській раді зміни та доповнення до Статуту про Центр:

- розпоряджається майном та коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Центру відповідно до діючого законодавства:

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

 • організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів соціальних
  працівників та соціальних робітників Центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;
 • вирішення інших питань діяльності Центру, крім віднесених цим Статутом та чинним
  законодавством України до компетенції сільської ради, виконавчого комітету сільської
  ради, відділу соціального захисту населення сільської ради, директора або інших
  органів.
 •  

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

7.1. Припинення  діяльності  Центру  здійснюється  за  рішенням Власника, у
встановленому чинним законодавством порядку.

7.2. У разі реорганізації Центр його права ї обов’язки переходять до правонаступників.

7.3.Центр є неприбутковою установою, в зв’язку з чим установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

                        8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

       Зміни до Статуту  Центру вносяться на підставі рішення Засновника  шляхом викладення його в новій редакції у порядку встановленому законодавством.

       Статуту в новій редакції набуває чинності з моменту державної реєстрації згідно законодавства.

 

 

                       

 

 

                                                                                                                     


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь