Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут

Дата: 27.05.2021 16:31
Кількість переглядів: 484

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНО _ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ» РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1 Комунальна установа «Центр обслуговування закладів соціально-культурної сфери» Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області (далі – КУ «ЦОЗ СКС») має статус юридичної особи, печатку і штамп встановленого зразка, бланк зі своїм найменуванням, ідентифікаційний код, майно, самостійний баланс та рахунки в органах Державного казначейства.

1.2  КУ «ЦОЗ СКС» створена на підставі рішення Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області від 13 грудня 2020 року № 62. Засновник КУ «ЦОЗ СКС» є Рівнянська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області ( далі – Засновник).

1.3 КУ «ЦОЗ СКС» є самостійним господарюючим суб’єктом зі статусом неприбуткової установи, підзвітна та підконтрольна Засновнику, відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету  Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області в частині делегованих повноважень (далі – відділ), у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру» та іншими Законами в галузі, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, рішеннями Засновника, наказами начальника відділу, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що не суперечить законодавству.

1.4  КУ «ЦОЗ СКС» має повне найменування на українській мові: Комунальна установа «Центр обслуговування закладів соціально-культурної сфери Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

скорочене найменування на українській мові: КУ «ЦОЗ СКС» .

1.5  Статут КУ «ЦОЗ СКС»  затверджується рішенням Засновника.

1.6 Юридична адреса КУ «ЦОЗ СКС»: вулиця Центральна, 116, село Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.

1.7 КУ «ЦОЗ СКС» може працювати у віддаленому режимі за згодою Засновника.

 

ІІ. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КУ «ЦОЗ СКС»

2.1 Основною метою КУ «ЦОЗ СКС» є організація обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області відповідно до напрямів та завдань, визначених цим Статутом, забезпечення належних умов для їх функціонування і розвитку відповідно до соціально-економічних потреб та вимог чинного законодавства.

2.2 Основним напрямком діяльності КУ «ЦОЗ СКС» є фінансово – господарське обслуговування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградсьої області.

2.3 Відповідно до мети та напрямків діяльності КУ «ЦОЗ СКС» виконує такі завдання:

підготовка бюджетних запитів щодо обсягів видатків до проекту бюджету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області та подання їх відповідному головному розпоряднику;

організація роботи по складенню кошторисів доходів і видатків КУ «ЦОЗ СКС», закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області, подання їх головному розпоряднику коштів;

дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків КУ «ЦОЗ СКС», закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

організація правової роботи;

здійснення контролю за наявності рухомого та нерухомого майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

організація проведення процедури закупівель товарів та послуг за публічні кошти;

організація проведення капітальних та поточних ремонтів, здійснення реконструкцій у  закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області, аналіз стану їх виконання;

розробка та організація виконання заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

організація розподілу централізовано отриманих матеріалів, обладнання, навчально-наочних посібників, підручників, інвентарю тощо;

інвентаризація необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу, організація роботи щодо використання та списання основних фондів закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

забезпечення виконання нормативних документів у сфері матеріально-технічного забезпечення, підготовки закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області до нового навчального року та осінньо-зимового періоду, охорони праці, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм;

організація страхування водіїв, проходження технічного огляду транспортних засобів закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області та постановку на облік нових транспортних засобів;

забезпечення укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями тощо на придбання товарів, робіт та послуг для КУ «ЦОЗ СКС», закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

організація та проведення навчання відповідальних осіб та обслуговуючого персоналу закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області з питань охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації електроустановок, відповідальних осіб з питань пожежної безпеки;

організація харчування, підвезення та медичне обслуговування здобувачів освіти у закладах освіти та культури що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок бюджету та залучених коштів

вирішення інших питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

2.4 КУ «ЦОЗ СКС» самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів. Головною формою планування та організації діяльності КУ «ЦОЗ СКС» є власні річні і поточні плани. Річний план КУ «ЦОЗ СКС» затверджується наказом директора КУ «ЦОЗ СКС» з обов’язковим погодженням з начальником відділу.

2.5 У процесі реалізації функцій та завдань, визначених цим Статутом, КУ «ЦОЗ СКС» співпрацює з відділом, Засновником та іншими установами, закладами тощо.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ КУ «ЦОЗ СКС»

3.1 Структурними підрозділами КУ «ЦОЗ СКС» є відділ бухгалтерського обліку та господарська група КУ «ЦОЗ СКС». Підрозділи КУ «ЦОЗ СКС» діють відповідно до Положень про них, які затверджуються наказом директора КУ «ЦОЗ СКС».

3.2 Реалізацію покладених завдань визначені цим Статутом контролює Засновник.

3.3 Заклад очолює директор, який діє на підставі контракту, укладеного із Засновником на визначений строк. Працівники КУ «ЦОЗ СКС» приймаються та звільняються наказом директора даної установи.

3.4 Директор КУ «ЦОЗ СКС» відповідно до покладених завдань:

здійснює керівництво КУ «ЦОЗ СКС»,

забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

організовує виробничий процес і створює необхідні умови для роботи працівників даної установи;

забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КУ «ЦОЗ СКС»,

укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

організовує виконання кошторису доходів і видатків КУ «ЦОЗ СКС», укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України, встановлює надбавки, доплати, премії та інші заохочення, надає матеріальну допомогу працівникам КУ «ЦОЗ СКС» відповідно до чинного законодавства України в межах бюджетних призначень;

представляє КУ «ЦОЗ СКС» у всіх підприємствах, установах, організаціях, відповідає та звітує перед Засновником, структурними підрозділами та відділами Засновника за результати своєї діяльності;

видає у межах своєї компетенції накази, які обов'язкові для всіх структурних підрозділів та працівників КУ «ЦОЗ СКС», контролює їх виконання.

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників КУ «ЦОЗ СКС»;

затверджує посадові інструкції працівників КУ «ЦОЗ СКС»;

має право першого підпису на фінансових документах;

з дозволу Засновника надає в оренду фізичним і юридичним особам майно та вільні площі приміщень, які знаходяться на балансі КУ «ЦОЗ СКС»;

несе відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління КУ «ЦОЗ СКС»;

виконує інші обов'язки відповідно до укладеного контракту.

3.5 Відділ є головним розпорядником освітньої субвенції КУ «ЦОЗ СКС». Начальник відділу безпосередньо здійснює контроль:

за обсягами бюджетного фінансування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради, аналізує їх використання;

за цільовим використанням КУ «ЦОЗ СКС» бюджетних коштів;

за використанням капітальних вкладень і залучених коштів при будівництві та ремонтних роботах в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за організацією фінансового забезпечення і зміцнення матеріальної бази в закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

за наданням педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством;

за організацією харчування, підвозу та медичного обслуговування здобувачів освіти у закладах освіти та культури що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області за рахунок бюджету та залучених коштів;

за підготовкою статистичної звітності та за якістю наданих послуг закладами освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області.

3.6 Відповідно до делегованих повноважень, директор:

формує та підписує кошторис видатків, укладає договори на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт для закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області;

затверджує авансові звіти підзвітних осіб та документи по інвентаризації основних фондів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

3.7 Директор КУ «ЦОЗ СКС» здійснює свою діяльність за обов'язковим погодженням з начальником відділу з наступних питань:

затвердження документації по формуванню бюджету освітньої та культурної галузі, мережі закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області, надання пропозицій органу місцевого самоврядування щодо функціонування закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних, поточних ремонтів та реконструкцій закладів освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради  Новоукраїнського району Кіровоградської області;

3.8 Трудовий колектив КУ «ЦОЗ СКС» складають громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

3.9 До компетенції зборів трудового колективу відноситься укладання колективного договору з директором.

 

IV. ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КУ «ЦОЗ СКС»

            4.1 Фінансово-господарську діяльність КУ «ЦОЗ СКС» здійснює на основі його кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

            4.2 Джерелами формування кошторису КУ «ЦОЗ СКС» є:

      кошти місцевого бюджету;

      добровільні внески фізичних ї юридичних осіб;

      кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності;

      кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту;

      доходи, майно від сумісної діяльності;

      інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3 Кошти КУ «ЦОЗ СКС» зберігаються на його рахунках в органах управління Державної казначейської служби і знаходяться в повному його розпорядженні.

4.4 Установчі документи  КУ «ЦОЗ СКС» містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини засновнику (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), або його працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

            4.5 КУ «ЦОЗ СКС» у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

            представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції установи в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, фондах  загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

укладати цивільні та господарські договори;

            розвивати власну матеріальну базу, бути користувачем рухомого ї нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чиним законодавством;

      мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

      виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

             4.6 Ведення діловодства, кадрової роботи, бухгалтерського обліку та звітності в КУ «ЦОЗ СКС» здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

            4.7 Ведення кадрової документації та звітності по закладах освіти та культури, що перебувають у комунальній власності Рівнянської сільської ради Кіровоградської області здійснює КУ «ЦОЗ СКС».

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1  За порушення договірних обов'язків, кредитно-розрахункових та податкових відносин КУ «ЦОЗ СКС» несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

5.2  Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або  кримінальну відповідальність згідно з законами України.

5.3  Бюджетне правопорушення, вчинене розпорядником чи одержувачем  коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законом його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених діянь.

            5.4 Особи, які вчинили бюджетне правопорушення, несуть передбачену законом цивільно-правову відповідальність згідно з законом незалежно від накладення передбачених Бюджетним Кодексом України заходів стягнення на розпорядника чи одержувача бюджетних коштів.

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУ «ЦОЗ СКС»

6.1 Майно КУ «ЦОЗ СКС» складають основні фонди та оборотні кошти, матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відтворюється в самостійному балансі.

6.2 Майно КУ «ЦОЗ СКС» належить йому на праві повного господарського відання.

 

VII. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ КУ «ЦОЗ СКС»   

7.1 Ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) в КУ «ЦОЗ СКС»   проводиться відповідно засновником або за рішенням суду.

7.2  КУ «ЦОЗ СКС ліквідується у випадках:

 якщо прийняте рішення про заборону діяльності в за невиконанням умов, встановлених законодавством і в строк не забезпечене виконання цих умов або зміни видів діяльності.

7.3 У разі припинення КУ «ЦОЗ СКС» як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача її активів шляхом зарахування до доходу бюджету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

7.4 КУ «ЦОЗ СКС» вважається ліквідованим з моменту виключення його з відповідного державного реєстру України.

7.5 При реорганізації або ліквідації КУ «ЦОЗ СКС» звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.

7.6 При перетворенні установи в іншу, всі майнові права та обов'язки попередньої передаються новій згідно законодавства.

 

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

8.1 Зміни до Статуту КУ «ЦОЗ СКС»  здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції  та затверджується начальником відділу, реєструється у встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації Статуту КУ «ЦОЗ СКС» може бути оскаржена до суду в порядку встановленому чинним законодавством.

8.2 Це Статут укладений у 3 (трьох) примірниках, українською мовою та  мають однакову юридичну силу.

 

 

 

__________________________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь