Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Дата: 27.05.2021 16:52
Кількість переглядів: 485

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Рівнянської сільської ради

 

         1. Служба у справах дітей Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району (далі - служба) є структурним підрозділом сільської ради, який утворюється головою сільської ради, підпорядкований голові сільської ради,  заступнику голови сільської ради,  підзвітний і підконтрольний службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

         2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації та цим Положенням.

 

         3. Основними завданнями служби є:

 

 1. реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
 2. розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами сільської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
 3. координація зусиль сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
 4. забезпечення здійснення функцій щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, у патронатні сім’ї;
 5. здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
 6. ведення державної статистики щодо дітей;

 

2

 

 1. ведення обліку та справ дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих під опіку, піклування громадян, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та тимчасово влаштованих дітей, які залишені без батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
 2. надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту різних категорій дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень та злочинів, профілактики соціального сирітства;
 3. улаштування дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування громадян,  до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння їх усиновленню;
 4. виявлення розлучених із сім’єю дітей, які є іноземцями або особами без громадянства  та сприяння у набутті їх статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;
 5. підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей;
 6. визначення пріоритетних напрямків поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові.

 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 

          1)      організовує розроблення і здійснення в районі обслуговування  заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактиці соціального сирітства, вчиненню дітьми правопорушень;

          2)      надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та  консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо  соціального   захисту   дітей, профілактиці соціального сирітства та запобігання вчиненню ними правопорушень;

          3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню, влаштуванню у патронатні сім’ї;

          4)      подає пропозиції до проектів районних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

          5)      забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту прав та інтересів дітей різних категорій, запобігання  вчиненню ними правопорушень;

 

3

 

            6)    здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей в державних закладах, закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників,  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, сім′ях усиновлювачів;

          7) разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, науковими установами та центрами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про стан виховання дітей, про  причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

          8) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, соціальними службами, представниками відділу національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

          9) розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації та районної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального захисту різних категорій дітей, захисту їх прав та інтересів;

          10) веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, під опіку,  піклування громадян, у патронатні заклади та інші заклади та установи для джітей;

          11) веде облік потенційних кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, надає їм інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою влаштування  дітей до сімейних форм виховання;

          12) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов проживання потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, усиновлювачів ;

          13) проводить перевірку стану перебування і виховання дітей у державних закладах та умов проживання і виховання дітей у сім’ях  з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, ухиляються від виконання батьківських обов′язків, сім′ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування, прийомних сім′ях, дитячих будинках сімейниго типу та сім’ях з усиновленими дітьми на підзвітній території;

          14) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях,  дитячих будинках сімейного типу, сім′ях з підопічними дітьми;

         

4

 

          15) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів, де виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та закладів соціального захисту тимчасового перебування дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

          16) організовує та проводить рейди "Діти вулиці", "Вокзал" та перевірки місць відпочинку неповнолітніх;

          17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

          18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

          19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

          20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через офіційні веб-сайти та засоби масової інформації;

          21) представляє інтереси Рівнянської сільської ради, як органу опіки та піклування, в судах загальної юрисдикції, апеляційних судах, органах виновчої влади з усіх питань із захистом прав та інтересів дітей;

          21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

           22) забезпечує діяльність комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації та координаційної ради у всіх напрямках її діяльності;

           23) вживає заходи щодо реєстрації народження підкинутої,знайденої дитини;

           24) здійснює заходи для розв’язання спору, що виник між батьками щодо виховання дитини;

           25) вживає заходи щодо захисту прав дитини, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

 

5. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) приймати рішення з питань,  що  належать до її компетенції,  які  є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

 1. отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
 2. отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 

5

 

 1. звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
 2. проводити роботу серед дітей та їх батьків з метою запобігання вчиненню правопорушень;
 3. порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних  закладів  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;
 4. влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклуванн на усиновлення та крайніх випадках до державних закладів;
 5.   вести особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передані під опіку, піклування, на усиновлення та перебувають під опікою адміністрації державних закладів;
 6. перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у  закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

10) представляти інтереси дітей в судах, у відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів, представників навчальних закладів та  посадових осіб з метою зясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчиненя правопорушень, і злочинів і вживати заходів до усунення таких причин;

        12) порушувати перед відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей;

        13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

          14) скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до  компетенції служби;

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, осіб що їх заміняють, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до  компетенції служби;

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

         17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські  програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 

6

         18) відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, відносно яких надійшло повідомлення про порушення її прав та інтересів, за місцем їх проживання, навчання, роботи, та вживати заходів для їх соціального захисту.

 

 1. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
 2. Службою забезпечується функціонування єдиної інформаційної аналітичної  системи "Діти".
 3. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Рівнянської сільської ради керівником апарату  за погодженням із  начальником  служби  у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 

 1. Начальник служби:

 

1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

         2) подає на затвердження голові Рівнянської сільської ради положення про службу у справах дітей сільської ради;

         4) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради;

         5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

         6) звітує перед головою Рівнянської сільської ради  про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

         7)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби,  розробляє проекти відповідних рішень;

         8) представляє інтереси служби  в судах загальної юрисдикції, апеляційних судах, органах виконавчої влади з усіх питань із захистом прав та інтересів дітей, у  взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами сільської ради, з територіальними органами міністерств та відомств України в районі, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови Рівнянської сільської ради;

         9) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

         10) не допускає випадків виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. У разі його виникнення, невідкладно у письмовій формі повідомляє безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше ніж протягом одного робочого дня вживає заходи щодо здійснення контролю за рішеннями, що приймаються державним службовцем;

 1. забезпечує обов’язкове надання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо обмеження роботи близьких осіб, - негайно вживає заходи щодо усунення таких обставин;

         12) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 1. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджується головою Рівнянської сільської ради. Кошторис та штатний розпис служби затверджується головою Рівнянської сільської ради.

 

11. Служба має свою печатку.

 

 

Секретарь Рівнянської

сільської ради                                                         Лариса БІЛЯК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь