Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про цнап

Дата: 31.03.2023 13:19
Кількість переглядів: 131

 

                                                                                         

                 

 

 

 

 

РІВНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

                                              ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

       ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

від  « 16 » червня  2023  року                                                                                 №  1854    

 

с. Рівне

 

Про затвердження Положення про відділ «Центр

надання адміністративних послуг» виконавчого

комітету Рівнянської сільської ради

Новоукраїнського району Кіровоградської

області

 

      Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 10 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118, з метою наближення адміністративних послуг до населення та їх отримання суб’єктами звернень у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань,

сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити в новій редакції Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради (додається).
  2. Припинити дію:

- рішення Рівнянської сільської ради від 17 березня 2023 року № 1677 «Про затвердження Положення про «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради».

 

- пункту 2 рішення Рівнянської сільської ради від 15 лютого 2022 року № 1409 «Про створення «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області».

  1. Секретарю сільської ради БІЛЯК Ларисі Станіславівні забезпечити оприлюднення Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради на офіційному веб-сайті Рівнянської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                              Олександр ПЄШЕХОНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рівнянської сільської ради
від «16» червня 2023 р. № 1854

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг на території Рівнянської сільської ради.

1.2. «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради (далі - Центр) є відділом (без права юридичної особи) – структурним підрозділом  апарату Рівнянської сільської ради.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу сільської ради приймається сільською радою.

1.4. Центр підконтрольний і підзвітний Рівнянській сільській раді, її виконавчому комітету та безпосередньо сільському голові.

1.5. Повне найменування: «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради.

1.6. Скорочене найменування: ЦНАП виконавчого комітету Рівнянської сільської ради.

1.7. Адреса: вул. Центральна, 118/35, с. Рівне, Новоукраїнський район, Кіровоградської області, 27160.

1.8. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Рівнянської сільської ради, та цим Положенням.

1.9.       Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається та затверджується рішенням сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у центрі;

4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України “Про адміністративні послуги”, визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та систем електронного документообігу.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.3. Центр, забезпечує надання адміністративних послуг із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) сільської ради. Перелік таких посадових осіб визначається сільським головою.

2.4. На підставі узгоджених рішень сільської ради та суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через центр посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у центрі адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються обґрунтування їх прийняття.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у центрі, встановлених органом, що прийняв рішення про утворення центру.

2.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів, визначається сільською радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен обов’язково включати:

адміністративні послуги, суб’єктом надання яких є відповідна рада (її виконавчі органи або посадові особи);

адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри, за переліком, визначеним відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”.

3. ПРАВА ЦЕНТРУ

3.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язану з наданням таких послуг в установленому законом порядку.

3.3. Взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

4. СТРУКТУРА  ЦЕНТРУ

4.1. До складу Центру входять начальник центру, адміністратори (у тому числі на віддалених робочих місцях за умови їх створення), державні реєстратори, інші спеціалісти сільської ради, відповідно до затвердженої структури та штатної чисельності, визначеної відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України.

4.2. Начальник центру, адміністратори, державні реєстратори та інші працівники ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

5. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА  ЦЕНТРУ

5.1. Начальник  центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу, що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, запровадження надання нових послуг;

7) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

8) може здійснювати функції адміністратора, при цьому використовує особисту печатку (штамп) адміністратора;

9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

6. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ»ЯЗКИ АДМІНІСТРАТОРА ЦЕНТРУ

6.1.  Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

2-1) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг за рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру;

6-1) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;

9) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання місць для самообслуговування.

6.2. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

6.3.       Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.

6.4.       Основні завдання, права та обов’язки державних реєстраторів Центру визначаються законодавством та посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою. Основними завданнями державних реєстраторів є:

1) забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

2) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

4) внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

5) надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

6) здійснення повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме

майно;

7) здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою, відповідно до законодавства.

6.5.       Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України та електронний цифровий підпис.

6.6.       Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатами розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із Законом.

6.7. Державний реєстратор виконує всі функції адміністратора щодо адміністративних послуг, які ним надаються.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ЦЕНТРУ

7.1. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.

У центрі час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.  Графік роботи «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Рівнянської сільської ради: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 16:00, без перерви на обід, вихідні дні - субота, неділя.

7.2. У центрі може надаватися суб’єктам звернення можливість самостійно звернутися за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування.

7.3. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

7.4. У приміщенні, де розміщується центр, можуть проводитися соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів міської, селищної, сільської територіальної громади, розвиток громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню адміністративних послуг.

У центрі може здійснюватися прийом суб’єктів звернення з надання безоплатної правової допомоги.

7.5. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За бажанням суб’єкта звернення консультації та інформації про хід розгляду їх заяв можуть надаватися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

7.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи сільської ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, та також до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) сільської ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.

За рішенням сільської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачою результатів надання адміністративних послуг, може здійснювати староста.

З метою належної організації надання адміністративних послуг через центри адміністратори, інші особи, на яких покладається виконання завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених законодавством.

7.7. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної території територіальної громади за рішенням сільської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи центру та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів центру, в яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного сільською радою.

7.8. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджету.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

______________________________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь