Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 11.05.2023 14:17
Кількість переглядів: 146

                                                                                                      «Затверджено»

                                                                                                     рішенням другої сесії

                                                                                                              Рівняннської сільської ради

                                                                                                              №   36 від  «23»  грудня 2020 року

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

РІВНЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ЗМІСТ

 Розділ І. Загальні положення       

Розділ ІІ Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії  

Глава 2. Розпорядок роботи сесії  

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Глава 4. Чергові і позачергові сесії 

Глава 5. Порядок денний сесії  

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії  

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради  

Глава 1. Виключна компетенція ради  

Глава 2. Робочі органи сесії  

Глава 3. Ведення пленарних засідань  

Глава 4. Порядок надання слова  

Глава 5. Організація розгляду питань  

Глава 6. Прийняття рішень  

Глава 7. Порядок голосування пропозицій  

Глава 8. Таємне голосування  

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати  

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Глава 3. Сільський голова та секретар ради  

Глава 4. Постійні комісії ради

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради  

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету сільської територіальної громади та контроль за його виконанням

Глава 2. Затвердження програми соціально-економічного розвитку та контроль за її виконанням

Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Розділ IX. Заключні положення  

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього 3

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради  

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції », іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 2.

Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Стаття 3.

Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

 Стаття 4.

1. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані з виборчих округів, розміщених на  відповідній території Рівнянської сільської ради.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада можуть викликаютися на засідання, а підлеглі їм службовці через них.

3. Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

Особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та на наявних вільних сидячих та стоячих місцях позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 1 цієї статті.

4. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

5. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

Стаття 5.

1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, у випадках встановлених чинним законодавством, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 6.

Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7.

 Діяльність ради здійснюється згідно з планом роботи, який затверджується радою з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 8.

На будинку ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійній залі встановлюється Державний прапор України .

Стаття 9.

 Кожне  пленарне засідання ради нового скликання починається і  завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

Стаття 10.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

Стаття 11.

1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії .

Стаття 12.

Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13.

1. Пленарні засідання ради проводяться по мірі необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць.

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14.

Перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 15.

Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови.

Стаття 16.

1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний сільський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

 2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний сільський голова не пізніш як за 2 дні до початку першої сесії ради нового скликання.

3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

 4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 17.

Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік питань,     які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії .

Стаття 18.

1. Після визнання повноважень сільського голови, йому передається ведення сесії .

Стаття 19.

 На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп  ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

Стаття 20.

1. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії ;

2) обрання лічильної комісії ;

3) обрання секретаря сесії ;

4) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

5) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

6) обрання голів постійних комісій ради;

- інші питання.

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 21.

Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- сільським головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

- постійною комісією ради.

Стаття 22.

1. Чергові сесії ради скликаються за усним або письмовим розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується на її офіційному сайті, оприлюднюється в інших засобах масової інформації ( за наявності), крім випадків, визначених законом.

Стаття 23.

1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії .

3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Глава 5. Порядок денний сесії

Стаття 24.

1. Проект порядку денного формується апаратом ради.

2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

Стаття 25. Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо  можуть розглядатись профільною постійною комісією та за необхідністю іншими постійними комісіями.

Стаття 26.

1. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

2. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

3. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії . У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії , можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях.

 Стаття 27.

1. Проект порядку денного сесії , сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому сільською радою більшістю голосів присутніх депутатів.

2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою без попереднього обговорення на комісіях.

Стаття 28.

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 29.

Секретар ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії .

Стаття 30.

Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися сільським головою, секретарем ради, постійними комісіями,  депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами.

Стаття 31.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Стаття 32.

1. Підготовлені проекти рішень погоджуються  профільними комісіями ради за дорученням ради або за власною ініціативою.

Стаття 33.

 1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради  можуть проводити  їх попереднє обговорення. Якщо голова постійної комісії не забезпечив її роботу (комісія не зібралася в правомочному складі) для розгляду питань, що пропонуються внести до порядку денного сесії сільської ради, питання включаються до порядку денного.

2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації , що містяться  в протоколі  засідання  комісії в разі її зібрання , які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

Стаття 34. Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 15 робочих днів до відкриття сесії подаються до апарату ради.

Стаття 35. Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення.

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 36. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 37. Для забезпечення роботи пленарних засідань можуть обиратися робочі органи сесії з числа депутатів:

- лічильна комісія

Стаття 38.

1. Лічильна комісія утворюється на І пленарному засіданні, при обранні секретаря ради, на термін повноважень ради.

2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії .

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень таємним голосуванням, відкритим поіменним голосуванням (шляхом підняття руки).

Стаття 39.

У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

Стаття 40.

 Функції лічильної комісії в частині встановлення результатів відкритого поіменого голосування може виконувати секретар ради або сільський голова протягом всього терміну повноважень ради.

Стаття 41. Кількісний та особовий склад лічильної комісії сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

Глава 3. Ведення пленарних засідань

 Стаття 42.

1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії .

2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

Стаття 43.

1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії . Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

Стаття 44.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

 1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

 3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 Стаття 45.

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням, секретарем ради шляхом фіксування інформації про  кількісний та особовий склад учасників сесії.

2. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, які присутні на сесії..

3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

Стаття 46.

 На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 47.

1. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’яза них між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

Стаття 48.

1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів до 2 хвилин.

2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 Стаття 49.

1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

Стаття 50.

1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаря сесії .

2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

Стаття 51. В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику комісії до якої належить дане питання.

Стаття 52.

1. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

Стаття 53.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

Стаття 54.

1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції , які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам .

Стаття 55.

1.Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

Стаття 56.

 Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова,промовець представляється на початку виступу.

Глава 5. Організація розгляду питань

Стаття 57. Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи депутатів;

6) оголошення головуючим про припинення обговорення;

7) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

8) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

9) виступи депутатів з мотивів голосування.

 Стаття 58.

1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії ;

3) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

4) виступи депутатів з мотивів голосування.

2. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

Стаття 59.

Головуючий після оголошення доповідачем проекту рішення пропонує депутатам взяти участь у обговоренні питання.

Стаття 60.

Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

Стаття 61.

Депутат або постійна комісія можуть подати секретарю на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії .

Стаття 62.

У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції , поправки постійних комісій, депутатів.

Стаття 63.

Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі  секретарю на ім’я головуючого.

Стаття 64.

Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, передаються до секретаря і включаються в протокол.

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 65. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 66.

Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом.

2. При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.

Стаття 67.

 Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 68.

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у законодавстві.

2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо можуть розглядатися у відповідних постійних комісіях. Якщо голова постійної комісії не забезпечив її роботу (комісія не зібралася в правомочному складі) для розгляду питань, що пропонуються внести до порядку денного сесії сільської ради - питання включаються до порядку денного.

4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку («За»), вважаються відхиленими.

Стаття 69.

Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

 Стаття 70.

1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради, у випадках встановлених законом.

2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 71. Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 72.

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підняття руки  чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

2. Всі рішення приймаються радою відкритим поіменним голосуванням, крім випадків,коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

Стаття 73.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 74.

Рішення ради може бути зупинено сільським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 75.

1. Прийняті радою рішення оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради в строки, визначені чинним законодавством.

2. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 76.

1. Рішення ради у разі необхідності надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам,посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

3. Рішення ради індивідуального  характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 77. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 78.

1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 79.

Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 80.

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

3. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 81.

1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради можуть подаватися  депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії .

2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 82.

1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 83.

1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

2. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

3. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого поіменного голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

 4. Відкрите поіменне голосування проводиться способом  підрахунку секретарем ради або лічильною комісією голосів депутатів шляхом підняття рук (при оголошенні «за», « проти», «утримався»).

Стаття 84

В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

 - щодо перерви у пленарному засіданні;

 - щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- про перенесення питання порядку денного;

Стаття 85.

Пропозиції щодо дотримання Регламенту  проведення сесії повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 86.

Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 87.

При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість присутнім депутатам висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 88.

Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 89.

Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Глава 8. Таємне голосування

Стаття 90.

З визначених законодаством питань може проводитися таємне голосування.

Стаття 91. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 92.

1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

Стаття 93.

1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

2. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії .

Стаття 94. Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

Стаття 95. Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

- знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

Стаття 96.

1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії .

Стаття 97.

1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії .

2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Стаття 98.

1. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 99.

1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Депутат, на адресу якого були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату відразу після звернення.

3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 100.

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити залу.

2. Якщо депутат відмовляється залишити залу, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 101. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

 

Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 102.

Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми сесії у разі наявності та застосування автоматизованої  інформаційно-аналітичної системи.

Стаття 103.

1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії , дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії ;

3) порядок денний ;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати відкритого поіменного голосування і прийняті рішення;

2. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

6) порядок ведення сесії .

Стаття 104. Фонограма сесії , записана на носіях електронної інформації, у разі наявності та застосування автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, може зберігатися у секретаря ради протягом 1 року,.

Стаття 105.

1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим або секретарем ради , у випадках встановлених законодавством.

2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 робочих днів після завершення сесії ради.

 

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 106.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 107.

1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 108.

1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

 - в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

 - виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

 - ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;

 - підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед сільською радою;

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

 Стаття 109.

Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії . В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

 Стаття 110.

Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії  Про включення чи невключення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії , вирішує постійна комісія.

Стаття 111.

Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

Стаття 112.

Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

Стаття 113.

1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

 2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

Стаття 114.

Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

Стаття 115.

 Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття 116.

Постійна комісія ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності і етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти.

Стаття 117.

Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 118.

Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи(фракції).

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів сільської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів сільської ради.

Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції сільської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської  ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Стаття 119.

Депутатські групи (фракції ) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 120.

1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції ). Сільський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції ).

Стаття 121.

Депутатські групи (фракції ) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 122.

1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції ) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції ) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції ) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради та додається до протоколу.

3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції ) ради.

Стаття 123.

 Після реєстрації депутатської групи (фракції ) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції ), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 124.

Діяльність депутатської групи (фракції ) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції ) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 125.

Депутатські групи (фракції ) мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 126.

Голова депутатської групи (фракції ) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) більшістю від загального складу групи (фракції ).

Глава 3. Сільський голова та секретар ради

Стаття 127.

Сільський голова є головною посадовою особою Рівнянської сільської ради, обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

Стаття 128.

Сільський  голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 129.

Сільський  голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 130.

Повноваження сільського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами і цим Регламентом.

Стаття 131.

Сільський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

Стаття 132.

На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 133.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 134.

Секретар ради обирається за пропозицією сільського  голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Стаття 135.

Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 136.

Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

Стаття 137.

На сільського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

 Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 138.

Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Стаття 139.

Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського голови та за згодою депутатів.

Стаття 140.

Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 3-ох членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 141.

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням сільського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .

2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний сільською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 142.

Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

Стаття 143.

 Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням сільського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .

Стаття 144.

Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з сільським головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

Стаття 145.

Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

Стаття 146.

Тимчасові комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 147.

Рішення про створення тимчасової комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

 Стаття 148.

Участь депутатів в роботі тимчасової комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

 

Стаття 149.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 150.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 5. Про порядок висвітлення діяльності ради

Стаття 151.

Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії , депутатські групи та фракції ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

Стаття 152.

Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації матеріалів засідань на офіційному веб-сайті сільської ради.

Стаття 153.

1. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в кожному засобі масової інформації , засновником (співзасновником) якого є рада.

 2. Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я керівника відповідного засобу масової інформації , яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації .

Стаття 154. Виступи в засобах масової інформації засновником (співзасновником) якого є рада здійснюється на безоплатній основі, лише за умови, якщо вони не мають рекламного характеру.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 155.

Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється сільською радою на строк її повноважень, в порядку встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 156.

Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 157.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою.

Стаття 158.

Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

Стаття 159.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі сільського голови, заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

 Стаття 160. 

Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. Секретар сільської ради входить до складу виконавчого комітету відповідної ради за посадою. Сільська рада за пропозицією сільського голови може прийняти рішення про входження старост до складу виконавчого комітету ради за посадою.

Стаття 161.

У випадку, коли пропозиція сільського голови щодо затвердження персонального складу виконавчого комітету сільської ради не дістала підтримки, необхідної більшості депутатів, сільський голова повторно вносить дану пропозицію і голосування  прводиться щодо кожної кандидатури окремо.

 

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

 Стаття 162.

Виконавчими органами сільської ради є їх виконавчий комітет, відділи, управління та інші створювані радою виконавчі органи.

Стаття 163.

Виконавчі органи сільської ради є підконтрольними і підзвітними раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 164.

Пропозиції щодо структури виконавчих органів ради на розгляд депутатів сільської ради вносяться сільським головою.

Стаття 165.

Проекти рішеннь з питань затвердження структури виконавчих органів ради розробляються та доповідаються на сесії начальником фінансового відділу.

Стаття 166.

Секретар сільської ради подає проекти рішеннь з питань затвердження структури виконавчих органів ради голові профільної постійної комісії для розгляду.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

 

Стаття 167.

Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

 

Стаття 168.

Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 169.

За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 170.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 171.

Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

 

Стаття 172.

1. Депутат може подати депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території Рівнянської сільської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.розташованих на відповідній території.

2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

4. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 173.

Депутат може подати депутатське запитання - це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату сільської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 174.

Депутат може подати депутатський запит - це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 175.

1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Сільський голова направляє підтримане сільською радою депутатське звернення суб»єкту, якому воно адресоване.

Стаття 176.

1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 177.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету сільської територіальної громади та контроль за його виконанням

 

Стаття 178. 

У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України забезпечує доведення фінансовому відділу розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України сільська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Стаття 179.

Фінансовий відділ відповідно до статтей 75, 751, 76 Бюджетного кодексу України на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку території, бюджетних запитів головних розпорядників коштів складає проект бюджету сільської територіальної громади на плановий бюджетний період.

Стаття 180.

Проект бюджету сільської територіальної громади на плановий бюджетний період подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 181.

З доповіддю на засіданнях постійних комісій про проект бюджету сільської територіальної громади виступає начальник фінансового відділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Стаття 182.

Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету сільської територіальної громади до постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Стаття 183.

Постійні комісії можуть вносити пропозиції про збільшення видатків або скорочення доходів. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 184.  

Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва  попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету сільської територіальної громади на плановий бюджетний період, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.

Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва  готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим відділом доопрацьовує проект рішення. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

Фінансовий відділ ради готує інформацію про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету сільської територіальної громади з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

 

Стаття 185.

Виконавчим комітетом на розгляд ради подається схвалений проект бюджету сільської територіальної громади. Співдоповідь щодо проекту бюджету сільської територіальної громади здійснює голова постійної комісії  з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва  або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

Стаття 186.

Після обговорення проекту бюджету сільської територіальної громади, рада приймає рішення про затвердження бюджету сільської територіальної громади. Рішення про бюджет сільської територіальної громади приймається до 25 грудня року, що передує року на який затверджуєтся бюджет.

Стаття 187.

Фінансовий відділ здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету сільської територіальної громади.   

Стаття 188.

З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” фінансовий відділ щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету сільської територіальної громади.

Рішення про затвердження звіту приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету сільської територіальної громади аналогічний порядку підготовки бюджету на плановий бюджетний період.

 

Стаття 189.

Річний звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади виконавчий комітет подає на затвердження ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Стаття 190.

Попередньо річний звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Стаття 191.

Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва  розглядає річний звіт про виконання бюджету сільської територіальної громади, висновки інших комісій і спільно з фінансовим відділом готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження річного звіту.

Стаття 192.

Після доповіді начальника фінансового відділу та голови постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва про виконання бюджету сільської територіальної громади і відповідей на запитання, рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

Стаття 193.

Сільська рада забезпечує публікацію інформації про бюджет сільської територіальної громади, в тому числі рішення про бюджет сільської територіальної громади та квартальних звітів про їх виконання. Рішення про бюджет сільської територіальної громади має бути опубліковане не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті, визначеній радою.

Інформація про виконання бюджету сільської територіальної громади підлягає обов'язковій публікації не пізніше 01 березня року, що настає за роком звіту у газеті, визначеній радою.

Фінансовий відділ до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету сільської територіальної громади за попередній бюджетний період. Інформація про час і місце публічного представлення оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету сільської територіальної громади.

Виконавчий комітет ради забезпечує оприлюднення на офіційному сайті або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

прогнозу бюджету сільської територіальної громади - у п’ятиденний строк з дня його схвалення;

проекту рішення про бюджет сільської територіальної громади - не пізніше ніж через три робочі дні після подання його раді;

рішення про бюджет сільської територіальної громади - у десятиденний строк з дня його прийняття;

інформації про виконання бюджету сільської територіальної громади - за підсумками місяця, кварталу, року.

 

Глава 2. Затвердження програми соціально-економічного розвитку та контроль за її виконанням

 Стаття 194.

Формування проекту програми соціально-економічного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету сільської територіальної громади на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей бюджету сільської територіальної громади.

Стаття 195.

Підготовка проекту програми здійснюється виконавчим органом ради самостійно або спільно із заінтересованими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми на основі схваленої концепції. 

Стаття 196.

Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Стаття 197.

Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва після надходження проекту програми і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програми.

 Стаття 198.

Проект рішення ради про затвердження програми готує виконавчий орган ради спільно з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Стаття 199.

Проект програми на розгляд ради подається виконавчим комітетом, а співдоповідь здійснює голова постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 Після обговорення програми, рада приймає рішення про її затвердження.

Стаття 200.

В разі незатвердження радою програми, вона відправляється на доопрацювання.

Стаття 201.

Протягом року до програми соціально-економічного розвитку можуть вноситися  зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва з наступним затвердженням радою.

Стаття 202.

Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного розвитку здійснює сільська рада, заслуховуючи інформації та звіти виконавчого органу і постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету, інвестицій та міжнародного співробітництва .

Стаття 203.

Виконання програми соціально-економічного розвитку розглядається радою за підсумками І півріччя та року.

Стаття 204.

Виконання програми і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню на офіційному сайті сільської ради як звіт перед жителями громади.

 

Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови

Стаття 205. Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;

6) відкликання з посади за народною ініціативою;

7) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

8) його смерті.

Стаття 206. Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Стаття 207. Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої статті 79 Закону України «Про місеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням сільської ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 208. В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, яка ініціює дострокове припинення повноважень сільського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

Стаття 209. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається законом про місцеві референдуми.

Стаття 210. Рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 211. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

 7) його смерті.

Стаття 212. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

 1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

Стаття 213. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 214.

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 215.

Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації .

Розділ IX. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 216.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 217.

Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 218.

Постійна комісія ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності і етики готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

 

 

Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

Стаття 219.

1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконкому.

2. Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює сільський голова.

 

 

 

Сільський голова                                                                Пєшехонов О.Д.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь